Wednesday, September 16, 2009

Cabaran Kebajikan Sosial Hari Ini dan Masa Hadapan

Apabila menyebut tentang isu kebajikan sosial, ramai yang beranggapan ianya merupakan satu perkara yang tidak penting serta tidak perlu diambil tahu. Tetapi itulah hakikatnya bahawa tidak ramai yang tidak mengetahui tentang kebajikan sosial. Kebajikan Sosial di sini amat berkaitan dengan pekerja sosial di mana kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah kebajikan atau masalah sosial adalah tanggungjawab pekerja sosial.

Apa yang boleh dikatakan tentang cabaran kebajikan sosial pada hari ini adalah apabila masih terdapat ramai lagi antara kita yang masih tidak memahami konsep kerja sosial. Mereka menyatakan bahawa kerja sosial itu adalah yang melakukan kerja-kerja amal seperti memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana atau sebagainya. Kerja-kerja ini sebenarnya adalah yang dilakukan oleh orang yang dinamakan Sukarelawan. Yang mana, sukerelawan tidak boleh dipanggil sebagai pekerja sosial tetapi Pekerja Sosial boleh menjadi sebagai seorang sukarelawan. Sekiranya masalah ini tidak dapat diperjelaskan, cabaran kebajikan sosial pada hari ini seterusnya akan memberi impak pada masa hadapan.

Pekerja Sosial merupakan satu profession yang diiktiraf oleh badan pekerja sosial yang mana tugasnya adalah membantu dalam mencapai kefungsian sosial seseorang dengan berdasarkan syarat-syarat atau peraturan sebagai seorang pekerja sosial. Sebagai contoh membantu dalam kes yang melibatkan rogol. Terdapat tahap-tahap tertentu serta etika yang perlu dipegang sebagai pekerja sosial dalam menyelesaikan sesuatu kes.

Cabaran kebajikan sosial pada hari ini yang kita boleh lihat adalah apabila terdapat ramai lagi rakyat atau orang di Malaysia tidak mendapat bantuan yang sewajarnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi. Sebagai contoh, isu kemiskinan yang tidak pernah habis diperkatakan walaupun pelbagai langkah dan cara mengatasi telah dilakukan oleh pihak kerajaan mahupun NGO. Begitu juga dengan isu masalah sosial yang semakin membimbangkan pada hari ini. Selain itu juga, tentang profession kerja sosial di negara kita yang masih belum meluas selain pekerja sosial yang terlatih yang masih tidak mencukupi.

Tidak adanya pendedahan tentang fungsi kerja sosial secara menyeluruh kepada semua rakyat negara kita menyebabkan profession ini dilihat sebagai satu bidang kecil serta tidak memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Sekiranya hal ini berterusan, tidak hairanlah sekiranya profesion ini akan hilang pada masa hadapan dan masalah yang berkaitan dengan isu kebajikan tidak akan dapat diatasi lagi. Hal ini juga tidak akan berhenti pada masa ini sahaja malah secara langsung memberi impak pada masa hadapan dan cabaran kebajikan sosial pada masa akan datang bertambah besar.

Ini mungkin merupakan salah satu isu yang menyebabkan kebajikan sosial di negara kita masih belum mencapai suatu tahap yang boleh dibanggakan.

No comments: