Thursday, August 27, 2009

Statistik Kes Juvana di Malaysia

Statistik Kes Juvana mengikut negeri dari tahun 2000 hingga 2005

Negeri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Johor

585

568

381

558

751

1019

Kedah

315

358

342

443

334

930

Kelantan

307

366

347

432

325

280

Melaka

82

97

70

77

117

153

Negeri Sembilan

479

319

263

153

246

225

Pahang

266

383

342

290

182

232

Perak

583

529

519

326

713

644

Perlis

40

78

124

106

100

134

Pulau Pinang

512

471

351

317

317

291

Selangor

878

831

903

835

816

807

Terengganu

372

251

406

525

525

736

WP Kuala Lumpur

296

528

777

581

874

904

WP Labuan

9

16

0

10

0

0

Sabah

130

121

191

155

394

500

Sarawak

430

266

303

190

362

346

Jumlah

5284

5182

5319

4998

6056

7201


Rumusan

Pelbagai masalah sosial yang berlaku kini seiring dengan pembangunan pesat Negara, malah ianya semakin membimbangkan terutamanya apabila melibatkan golongan remaja. Peningkatan kes juvana di kalangan remaja bukanlah suatu isu yang boleh dipandang remeh memandangkan jumlah pesalah laku juvana semakin meningkat saban tahun sehingga memerlukan perhatian daripada semua pihak terutamanya ibu bapa pelajar yang terlibat dan juga masyarakat sekeliling. Pelbagai kegiatan salah laku jenayah yang dilakukan iaitu mencuri, terlibat dalam kes rogol, pelacuran, membunuh dan sebagainya. Kes kecurian motosikal dikatakan jenayah yang paling ‘popular’ dilakukan oleh golongan remaja. Daripada statistik di atas, kita boleh lihat perbezaan jumlah kes pada setiap tahun yang melibatkan semua negeri. Bermula dari tahun 2000 hingga 2001 terdapat penurunan tetapi meningkat sebanyak 137 kes dan menurun semula pada tahun 2003. Jumlah kes pada tahun 2004 pula terdapat peningkatan yang agak drastik daripada 4998 kes pada tahun 2003 telah meningkat kepada 6056. Kes seterusnya meningkat kepada 7201 kes pada tahun 2005. Masalah sosial di kalangan remaja yang semakin bertambah hari demi hari amat membimbangkan pelbagai pihak terutamanya pihak berkuasa. Ini kerana pelbagai langkah telah diambil untuk mengurangkan jumlah pesalah juvana pada setiap tahun. Antaranya dengan menguatkuasakan undang-undang serta kempen-kempen pencegahan daripada terlibat dalam kesalahan salah laku jenayah seperti dengan mengadakan ceramah di sekolah-sekolah daripada pihak-pihak berkuasa seperti polis. Tetapi, tindakan ini masih belum mencukupi sekiranya tidak ada kerjasama daripada ibu bapa seterusnya masyarakat sekeliling agar masalah ini dapat diatasi.


No comments: