Tuesday, October 13, 2009

Masalah Emosi dan Kaunseling


PENGENALAN

Keadaan masyarakat pada masa kini memerlukan mereka untuk sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua masalah yang mendatang. Tanpa langkah yang betul dalam menangani permasalahan yang dihadapi boleh membawa kepada masalah emosi. Masalah emosi sering dikaitkan dengan masalah mental, kemurungan (depresif) dan juga kecelaruan emosi. Masalah ini juga dikenali sebagai tekanan perasaan.
Kebiasaannya, kaum wanita merupakan kaum yang sering mengalami masalah emosi berbanding lelaki. Namun ini tidak bermakna yang lelaki tidak mengalami masalah emosi. Ia sering dikaitkan dengan wanita kerana wanita lebih suka meluahkan berbanding menyimpannya sendirian. Ia berlainan dengan kaum lelaki. Kaum lelaki sering memendamkan masalah emosi yang dialami berbanding meluahkannya kerana di khuatiri akan dikatakan seorang yang lemah.

DEFINISI

Masalah emosi merupakan gangguan perasaan yang berlaku kepada individu sehingga mengganggu aktiviti kehidupan seharian.
Definisi Kaunseling menurut Zainal Abidin Ahmad (2002), beliau menjelaskan kaunseling sebagai satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih.

PUNCA MASALAH EMOSI

Terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca kepada masalah emosi yang dihadapi. Antara punca masalah emosi ini ialah mengalami ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak, stress yang keterlaluan, sukar menerima kehilangan orang tersayang, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta menghadapi tekanan daripada kos sara hidup yang semakin tinggi.

GEJALA MASALAH EMOSI

Seseorang itu boleh dikatakan menghadapi masalah emosi apabila menghadapi gejala-gejala yang akan di sebutkan. Gejala pertama ialah perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini dimulai dengan rasa kesedihan yang berpanjangan serta suka menyalahkan diri sendiri atau orang lain.
Gejala seterusnya ialah gangguan terhadap fungsi kognitif. Ini kerana pesakit akan mudah berasa putus asa, mempunyai rasa bersalah yang keterlaluan, pernah terfikir untuk membunuh diri dan juga hilang keseronokan, tumpuan dan minat terhadap sesuatu perkara.
Gejala ini juga boleh dikesan melalui tanda-tanda biologi. Antara tanda-tanda tersebut ialah hilang selera makan dan berat badan. Pesakit juga mengalami gangguan tidur, mula hilang keinginan seksual, gangguan kitaran haid, cepat lesu, selalu sakit kepala dan sakit-sakit badan, masalah pencernaan, termasuklah sembelit dan cirit-birit dan juga insomnia.
RAWATAN

Terdapat pelbagai jenis rawatan yang telah diperkenalkan bagi merawat masalah emosi yang dialami. Antara jenis rawatan yang diberikan ialah Terapi Psikologikal. Terapi ini meliputi psikoterapi dan kaunseling untuk membuatkan seseorang itu memahami dirinya dan menemui kemahiran dalam menyelesaikan masalah bagi mengatasi tekanan yang dihadapinya.
Rawatan seterusnya ialah Terapi berkumpulan. Rawatan ini melibatkan perjumpaan dalam satu kumpulan yang mempunyai masalah yang sama. Mereka akan saling berkongsi masalah dan cara mereka menanganinya berdasarkan pengalaman yang telah dialami.
Selain itu juga, Terapi Kognitif juga merupakan salah satu rawatan yang diberikan kepada individu yang mengalami masalah emosi. Terapi ini membantu mengubah cara pemikiran dan menerima peristiwa yang berlaku di sekelilingnya dan membantu mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap maksud kejadian itu kepadanya dan meminimumkan kesan di sebalik kejadian itu.
Terapi Pharmacotherapy juga digunakan sebagai salah satu rawatan. Rawatan ini menggunakan ubat-ubatan yang boleh membantu mengubah perasaan dan membuatkan seseorang itu lebih bersedia menerima lain-lain rawatan.

INSTITUSI / AGENSI YANG TERLIBAT

Jabatan Psikiatri di hospital-hospital besar seluruh negara.

- Mempunyai unit pemulihan carakerja dengan kakitangan terlatih bagi membantu pesakit pulih sepenuhnya.

Pusat-pusat Kesihatan
- Dilengkapi dengan unit pemulihan psikososial di dalam komuniti bagi membantu pesakit pulih dari penyakit dan kembalikan keyakinan diri untuk bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Memberi perkhidmatan kaunseling

Persatuan Kesihatan Mental Malaysia – Petaling Jaya

Kumpulan-kumpulan Sokongan Keluarga di setiap negeri.

Befrienders Malaysia

PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN

Biasanya akan menggunakan kaunseling secara individu. Tujuannya adalah untuk membantu pesakit memahami akan hal penyakit untuk membolehkan pesakit lebih bersedia menangani pesakit yang dialami. Selain itu juga, ia adalah untuk membantu individu agar dapat meningkatkan keyakinan serta jati diri masing-masing.

JENIS-JENIS KAUNSELING


Terdapat dua jenis kaunseling yang diberikan iaitu Kaunseling Individu dan Kaunseling berkumpulan. Di dalam kaunseling individu, kaunseling yang dijalankan adalah bertujuan mewujudkan interaksi dan komunikasi di mana klien akan berpeluang membina kesedaran dan pemahaman melalui penerokaan kendiri serta penjelasan ke atas beberapa matlamat dan alternatif penyelesaian
Di dalam Kaunseling berkumpulan pula, ia melibatkan satu kumpulan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama contohnya pesakit depresif menjalani sesi kaunseling bersama-sama membincangkan pengalaman, masalah dan cara mereka menanganinya. Dengan cara ini mereka dapat belajar sesama sendiri dan saling memberi sokongan dan galakan. Peranan Kaunselor di dalam kaunseling kumpulan hanyalah sebagai pemimpin.

PENDEKATAN KAUNSELING

Terdapat empat pendekatan yang biasa digunakan dalam proses kaunseling. Pendekatan tersebut ialah (i) PERKEMBANGAN : Memberikan maklumat mengenai sumber dan kekuatan seseorang supaya ia mempunyai azam dan usaha kepada aktiviti sihat serta peningkatan sifat positif. (ii) INTERVENSI : Mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. (iii) PENCEGAHAN : Mengadakan program-program pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif dari segi emosi dan pemikirannya. (iv) PEMULIHAN : Penekanan adalah kepada isu-isu permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan penyesuaian diri agar seseorang dapat berfungsi sepenuhnya.

KESIMPULAN

Langkah pencegahan masalah emosi boleh diambil dengan kawalan emosi dari diri individu di samping menerima khidmat kaunseling untuk mengembalikan keyakinan diri individu.

Wednesday, September 16, 2009

Cabaran Kebajikan Sosial Hari Ini dan Masa Hadapan

Apabila menyebut tentang isu kebajikan sosial, ramai yang beranggapan ianya merupakan satu perkara yang tidak penting serta tidak perlu diambil tahu. Tetapi itulah hakikatnya bahawa tidak ramai yang tidak mengetahui tentang kebajikan sosial. Kebajikan Sosial di sini amat berkaitan dengan pekerja sosial di mana kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah kebajikan atau masalah sosial adalah tanggungjawab pekerja sosial.

Apa yang boleh dikatakan tentang cabaran kebajikan sosial pada hari ini adalah apabila masih terdapat ramai lagi antara kita yang masih tidak memahami konsep kerja sosial. Mereka menyatakan bahawa kerja sosial itu adalah yang melakukan kerja-kerja amal seperti memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana atau sebagainya. Kerja-kerja ini sebenarnya adalah yang dilakukan oleh orang yang dinamakan Sukarelawan. Yang mana, sukerelawan tidak boleh dipanggil sebagai pekerja sosial tetapi Pekerja Sosial boleh menjadi sebagai seorang sukarelawan. Sekiranya masalah ini tidak dapat diperjelaskan, cabaran kebajikan sosial pada hari ini seterusnya akan memberi impak pada masa hadapan.

Pekerja Sosial merupakan satu profession yang diiktiraf oleh badan pekerja sosial yang mana tugasnya adalah membantu dalam mencapai kefungsian sosial seseorang dengan berdasarkan syarat-syarat atau peraturan sebagai seorang pekerja sosial. Sebagai contoh membantu dalam kes yang melibatkan rogol. Terdapat tahap-tahap tertentu serta etika yang perlu dipegang sebagai pekerja sosial dalam menyelesaikan sesuatu kes.

Cabaran kebajikan sosial pada hari ini yang kita boleh lihat adalah apabila terdapat ramai lagi rakyat atau orang di Malaysia tidak mendapat bantuan yang sewajarnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi. Sebagai contoh, isu kemiskinan yang tidak pernah habis diperkatakan walaupun pelbagai langkah dan cara mengatasi telah dilakukan oleh pihak kerajaan mahupun NGO. Begitu juga dengan isu masalah sosial yang semakin membimbangkan pada hari ini. Selain itu juga, tentang profession kerja sosial di negara kita yang masih belum meluas selain pekerja sosial yang terlatih yang masih tidak mencukupi.

Tidak adanya pendedahan tentang fungsi kerja sosial secara menyeluruh kepada semua rakyat negara kita menyebabkan profession ini dilihat sebagai satu bidang kecil serta tidak memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Sekiranya hal ini berterusan, tidak hairanlah sekiranya profesion ini akan hilang pada masa hadapan dan masalah yang berkaitan dengan isu kebajikan tidak akan dapat diatasi lagi. Hal ini juga tidak akan berhenti pada masa ini sahaja malah secara langsung memberi impak pada masa hadapan dan cabaran kebajikan sosial pada masa akan datang bertambah besar.

Ini mungkin merupakan salah satu isu yang menyebabkan kebajikan sosial di negara kita masih belum mencapai suatu tahap yang boleh dibanggakan.

Friday, September 11, 2009

Mengapa Manusia Bermasalah

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah? Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.

Thursday, August 27, 2009

Statistik Kes Juvana di Malaysia

Statistik Kes Juvana mengikut negeri dari tahun 2000 hingga 2005

Negeri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Johor

585

568

381

558

751

1019

Kedah

315

358

342

443

334

930

Kelantan

307

366

347

432

325

280

Melaka

82

97

70

77

117

153

Negeri Sembilan

479

319

263

153

246

225

Pahang

266

383

342

290

182

232

Perak

583

529

519

326

713

644

Perlis

40

78

124

106

100

134

Pulau Pinang

512

471

351

317

317

291

Selangor

878

831

903

835

816

807

Terengganu

372

251

406

525

525

736

WP Kuala Lumpur

296

528

777

581

874

904

WP Labuan

9

16

0

10

0

0

Sabah

130

121

191

155

394

500

Sarawak

430

266

303

190

362

346

Jumlah

5284

5182

5319

4998

6056

7201


Rumusan

Pelbagai masalah sosial yang berlaku kini seiring dengan pembangunan pesat Negara, malah ianya semakin membimbangkan terutamanya apabila melibatkan golongan remaja. Peningkatan kes juvana di kalangan remaja bukanlah suatu isu yang boleh dipandang remeh memandangkan jumlah pesalah laku juvana semakin meningkat saban tahun sehingga memerlukan perhatian daripada semua pihak terutamanya ibu bapa pelajar yang terlibat dan juga masyarakat sekeliling. Pelbagai kegiatan salah laku jenayah yang dilakukan iaitu mencuri, terlibat dalam kes rogol, pelacuran, membunuh dan sebagainya. Kes kecurian motosikal dikatakan jenayah yang paling ‘popular’ dilakukan oleh golongan remaja. Daripada statistik di atas, kita boleh lihat perbezaan jumlah kes pada setiap tahun yang melibatkan semua negeri. Bermula dari tahun 2000 hingga 2001 terdapat penurunan tetapi meningkat sebanyak 137 kes dan menurun semula pada tahun 2003. Jumlah kes pada tahun 2004 pula terdapat peningkatan yang agak drastik daripada 4998 kes pada tahun 2003 telah meningkat kepada 6056. Kes seterusnya meningkat kepada 7201 kes pada tahun 2005. Masalah sosial di kalangan remaja yang semakin bertambah hari demi hari amat membimbangkan pelbagai pihak terutamanya pihak berkuasa. Ini kerana pelbagai langkah telah diambil untuk mengurangkan jumlah pesalah juvana pada setiap tahun. Antaranya dengan menguatkuasakan undang-undang serta kempen-kempen pencegahan daripada terlibat dalam kesalahan salah laku jenayah seperti dengan mengadakan ceramah di sekolah-sekolah daripada pihak-pihak berkuasa seperti polis. Tetapi, tindakan ini masih belum mencukupi sekiranya tidak ada kerjasama daripada ibu bapa seterusnya masyarakat sekeliling agar masalah ini dapat diatasi.


Statistik kes Juvana Malaysia 2006-2010

update on 11 mei 2011

Statistik kes juvana yang dilaporkan 2006-2010
sumber: Harian Metro 8 mei 2011


Negeri
2006
2007
2008
2009
2010
Johor
851
972
489
617
454
Kedah
899
441
526
311
460
Kelantan
247
189
197
215
229
Melaka
284
293
159
196
162
Negeri Sembilan
308
197
170
181
214
Pahang
25
362
423
431
368
Perak
396
494
381
264
325
Perlis
140
159
125
158
92
Pulau Pinang
439
434
383
334
332
Sabah
0
326
212
113
46
Sarawak
228
335
88
28
89
Selangor
911
1114
736
562
138
Terengganu
509
327
218
242
411
WP Kuala Lumpur
718
1099
1424
192
158
WP Labuan
0
21
34
18
6
Jumlah
5955
6763
5562
3862
3484

Wednesday, July 29, 2009

Isu Golongan Istimewa


Ketidakupayaan fizikal bukan penghalang untuk seseorang itu mencapai cita-cita yang diharapkan walaupun tidak menjalani kehidupan seperti manusia normal lain.


Kejayaan seseorang itu tidak bergantung kepada fizikal yang baik tetapi mental yang cukup kuat untuk menerima segala cabaran dalam mencapai apa yang dikejarkan.Walaupun terdapat kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk golongan OKU tetapi masih belum meluas dan masih banyak lagi tempat yang perlu menyediakan kemudahan bagi memudahkan golongan ini.